Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prezentace záměrů JL - odstraněno po 3.10.2016

Tyto níže uvedené informace uváděl spolek od roku 2012 do 2016 na svých stránkách http://www.pratelejl.cz

Po 3.10.2016, kdy byla jednatelka investora pozvána na odbor výstavby v Č. Třebové k vysvětlení, byly informace včetně několika fotografií odstraněny. Sami se můžete přesvědčit, co zbylo. Zde celé 4 roky byl prezentován skutečný záměr přestavby "sirotčince" u rotundy sv.Kateřiny a to přesto, že stavební povolení bylo vydáno na RODINNÝ DŮM !!

( Zajímavá na webu PJL je také sekce AKTUALITY, kde zmizel celý archiv, není tam nic. Tomu se říká informační vakuum?)

 

14568242_10205411920096288_8716635264568153966_n.jpg

 

ODSTRANĚNÝ TEXT:

 

O nás

Spolek Přátelé Jeunesse Lumiere z.s.

 

Dne 11. června 2012 bylo Ministerstvem vnitra ČR zaregistrováno občanské sdružení Přátelé Jeunesse Lumiere o.s. Toto sdružení založili absolventi školy Jeunesse Lumière ve Francii a příznivci. Podle nového občanského zákoníku bylo sdružení přejmenováno na spolek.

 

Účel spolku:

Účelem spolku je v souladu s křesťanskými hodnotami

obhajovat kulturu života a důstojnost každé lidské bytosti

rozvíjení a šíření kulturních a duchovních hodnot do různých oblastí života společnosti, zejména v oblasti výchovné, vzdělávací a kulturní

konkrétní pomoc jednotlivcům, zvláště mladým lidem, poznávat a využívat svá obdarování a vnímat svou lidskou důstojnost

pomoc mladým lidem v přípravě a rozlišování jejich životního povolání

podporovat myšlenky a dílo mezinárodního sdružení „Společenství Jeunesse Lumiere“

podpora života rodiny

podpora formace a vzdělávání mladých lidí, zvláště prostřednictvím „Společenství Jeunesse Lumiere“

formace a vzdělávání vlastních členů, aby byli schopni naplňovat cíle společenství

Jeunesse-Lumière

(www.jeunesse-lumiere.com) je společenství, v jehož středu je mezinárodní škola modlitby a evangelizace, která nabízí mladým lidem roční formační pobyt.

Jeho cílem je nabídnout mladému člověku čas se zastavit, srovnat si hodnoty, uvědomit si svou důstojnost i důstojnost druhých lidí, svá obdarování i obdarování druhých lidí s cílem učit se tyto hodnoty v životě uplatňovat a umět se o ně dělit.

Je to nabídka prohloubení osobní víry a pomoc v hledání svého místa v životě.

Myšlenky a hodnoty šířené tímto společenstvím mají význam pro všechny lidi, nejen pro mladé. Proto si spolek PJL klade za cíl tyto myšlenky a hodnoty podporovat a šířit.

Spolek působí na dvou místech: v České Třebové a v Brně.

 

V České Třebové spolek realizuje přestavbu domku u rotundy sv. Kateřiny s cílem vytvořit v tomto místě

 1)      prostor klidu a ticha a tedy možnost

zastavit se

odpočinout si

načerpat

vstoupit do ticha

podívat se na život „z výšky“ (s odstupem)

naslouchat

s možností být v těchto chvílích doprovázen

=  je tu někdo, kdo mi naslouchá

=  mohu dostat zpětnou vazbu

=  jsem přijat takový, jaký jsem

 2)      zázemí pro:

koncerty

křtiny

svatby

jabkancovou pouť

průvodce rotundou

Co nabízíme aktuálně:

 

přijetí a naslouchání

rozhovory o životě

semináře duchovní obnovy

 Více informací o přestavbě a také několik fotek najdete v záložce Domek.

Členové spolku PJL v Brně nabízejí ve spolupráci s farností Brno – Židenice:

divadelní představení Zraněný pastýř (více na http://www.zranenypastyr.cz/pastyr.php)

večery chval

celonoční adorace a večery modliteb

doprovázení, modlitby za uzdravení

přímluvná modlitba za rodiny

přímluvná modlitba za rodiny

 

DOMEK

V České Třebové má spolek své sídlo v domku poblíž románské rotundy sv. Kateřiny. Domek chce spolek opravit tak, aby mohl sloužit pro jeho činnost a také jako zázemí pro různé akce spojené s rotundou svaté Kateřiny.

Během roku jsou v kapli pravidelné bohoslužby, v době adventní ranní rorátní mše sv., bývají tu křtiny, svatby, lidé sem přicházejí poděkovat při různých životních výročích apod.

V rotundě se ale nekonají jen církevní obřady, pořádají se zde koncerty (např. v rámci Mezinárodního varhanního festivalu Zdeňka Pololáníka), během letních měsíců je v rotundě šest dní v týdnu přítomen průvodce z městského muzea, v rámci Jabkancové pouti je v kapli celodenní program pro širokou veřejnost, počítá se s programem také při Noci kostelů atd. A při všech těchto akcích nemají ani pořadatelé či účinkující, ani účastníci možnost použít toalety, není zázemí pro občerstvení, chybí šatna apod.

K tomuto účelu bude v přízemí domu jedna větší místnost s kuchyňkou a toaletami.

Zároveň by to měl být také prostor, kde by lidé mohli pobýt chvíli v tichu, přemýšlení, modlitbě a měli příležitost k duchovním rozhovorům.

Protože byl tento domek v neobyvatelném stavu, začalo se na podzim roku 2012 s přípravami na jeho opravu, které nyní pokračují zahájenou 2. etapou rekonstrukce.

Projekt na přestavbu vypracoval Ing. Jiří Dan – PROJEKCE DAN, za organizaci prací při vyklízení domku a jeho přípravě na opravu přijal odpovědnost pan Miloslav Pirkl.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických, technický dozor stavebníka (TDS) pro vlastní opravu domku jsou:  Ing. Martin Mužík, Miloslav Pirkl.

V roce 2014 realizovala stavební firma Tomáš Kozel první etapu opravy, kdy se vybudovala technická místnost v 1.P.P. a schodiště z 1.P.P. do 1.N.P.

Během roku 2015 se připravovala druhá etapa prací. Na podzim jsme podepsali smlouvu se Stavebním sdružením Boštík s.r.o., Poříčí u Litomyšle, které tuto druhou etapu prací nyní realizuje. Jedná se o práce v rozsahu hrubé stavby včetně nové střechy.

Opravy domku financuje spolek z darů. V roce 2012 nám vedle anonymních darů přispělo 6 dárců, v r. 2013 to bylo 13 dárců, v r. 2014 bylo dárců 18 a v r. 2015 přispělo 21 dárců.

Během Jabkancové pouti r. 2015 se na opravu domku vybralo 4.604,- Kč. Do této částky jsou započítány i příspěvky za Svatokateřinský kalendář, který vznikl z obrázků, které děti nakreslily během Jabkancové pouti v roce 2014.

Na přestavbu domku je možno přispět na účet číslo 2100281259/2010. Spolek dárcům vystavuje potvrzení pro odečet daru od základu daně.

 

Děkujeme všem, kdo nám jakýmkoli způsobem pomohli nebo pomáhají.

 

 

 

 
 

 

Portrét
Facebook


Archiv

Kalendář
<< červenec >>
<< 2022 >>
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statistiky

Online: 4
Celkem: 809392
Měsíc: 4385
Den: 195