Jdi na obsah Jdi na menu
 


Petice proti přestavbě domu u rotundy

 

PETICE

proti přestavbě domu u rotundy

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

 

 

My, níže podepsaní občané a návštěvníci města Česká Třebová chceme vyjádřit nespokojenost  nad průběhem přestavby domu čp. 254 v přímém sousedství kostelíčka sv. Kateřiny, protože tato   stavba svojí výškou nyní značně zastínila tuto významnou kulturní památku a velmi necitlivě zasáhla do celkového pohledu na tuto dominantu a okolí.

 

Požadujeme:

1. Aby byl obnoven původní tvar a výška střechy (valba).

2. Aby byly upraveny střešní lodžie tak, aby nepřesahovaly obvodové zdivo stavby.

3. Aby bylo vyvoláno nové územní stavební řízení, z důvodu nedodržení původního stavebního záměru přestavby rodinného domu a mohlo by docházet k narušování soukromí majitelů sousedních domů (uvedeno v bodě 8.,9. vyjádření účastníků stavebního řízení za dne 6.8. 2013 ).

 

Prostřednictvím této petice usilujeme o znovunavrácení důstojnosti této památky, kterou si zaslouží. Věříme, že tyto požadavky budou důsledně projednávány a brány v potaz.

Předem děkujeme.

 

S pozdravem

                                  Petr Kulička, Břízky 1519, Česká Třebová

 

 

 

Za petiční výbor:

 

Antonín Drašnar, U Kostelíčka 255, Česká Třebová

Anna Drašnarová, U Kostelíčka 255, Česká Třebová

Jarmila Korejtková, Masarykova 2100, Česká Třebová

Petr Kulička, Břízky 1519, Česká Třebová

Lenka Paulíková U Kostelíčka 361, Česká Třebová

Petr Rohlík, Benátky 1502, Česká Třebová

Jiří Svatoš, Kateřinská 2130, Česká Třebová

Dana Svatošová, Kateřinská 2130, Česká Třebová

Iva Stolínová, Litomyšlská 1536, Česká Třebová

Vojtěška Vohralíková, Hýblova 1451, Česká Třebová

Ladislav Vondráček, Podbranská 725, Česká Třebová

Jaroslava Vondráčková, Podbranská 725, Česká Třebová

 

 

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:

 

Petr Kulička, Břízky 1519, Česká Třebov

 

_________________________________________________

Podpisový arch k petici

Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu.  Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká „PETICE proti přestavbě domu u rotundy“

Dále uvádíme, že přílohou každé složky jsou citace z petičního zákona.

 

Za petiční výbor:

Petr Kulička, Břízky 1519, Česká Třebová

______________________________________________

Příloha - Listina základních práv a svobod

Čl. 18

(1) Petiční právo je zaručeno; ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu má každý právo sám nebo s jinými se obracet na státní orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi.

 

Příloha - zákon 85/1990 Sb . ze dne 27. března 1990 o právu petičním

Úvodní ustanovení

§ 1

(1) Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů (dále jen "petice"). (poznámka: zákon umožňuje podat petici i jedinému člověku)

 

§ 2

Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno. Výkon tohoto práva nesmí být nikomu na újmu.

 

§ 3

Petiční výbor

(1) K sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení petice státnímu orgánu a jednání s ním mohou občané vytvořit petiční výbor. (poznámka: znamená to, že občané nemusí mít petiční výbor, pokud jej nepotřebují, například když není nutné další jednání se státním orgánem)

(3) Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku se státními orgány.

 

§ 4

Shromažďování podpisů pod petici

(1) Občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat občany, aby petici svým podpisem podpořili. K podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení a bydliště. Musí být umožněno, aby se s obsahem petice před podpisem řádně seznámil. K podpisu nesmí být žádným způsobem nucen.

(2) Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena; dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.

(3) K účelu uvedenému v odstavci 1 mohou být petice a podpisové archy vystaveny též na místech přístupných veřejnosti. K tomu není třeba povolení státního orgánu, nesmí však dojít k omezení provozu motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku.

(4) Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, která dosáhla věku 16 let.

 

§ 5

Podání a vyřízení petice

(1) Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.

(2) Státní orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti, petici do 5 dnů postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal.

(3) Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.

 

Společná ustanovení

§ 9

Ustanovení jiných právních předpisů upravující řízení před státními orgány a přijímání a vyřizování stížností, oznámení a podnětů neplatí pro přijímání a vyřizování peticí podle tohoto zákona. 

 
 

 

Portrét
Facebook


Archiv

Kalendář
<< červenec >>
<< 2022 >>
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statistiky

Online: 2
Celkem: 809376
Měsíc: 4372
Den: 190